Eind 2020 ben ik (Letty) deze webshop gestart. Als je me dat medio 2020 had voorspeld, had ik je vreemd aangekeken, want ik had helemaal geen ambities in deze richting. In tegendeel.

Read more

De dingen die ik verkoop zijn over het algemeen kwetsbaar. Liever dan te verzenden spreek ik met de klant af hoe de mooie spullen bij hem/haar komen.

Read more